Grand Tour 2014

Macedonië, Albanië & Noord-Griekenland
’s Ochtends vroeg worden we verwacht bij de Nederlands ambassade in Skopje voor een gesprek met Peter Verhey. Hij werkt sinds 2012 in Macedonië en deelt met ons zijn visie op actuele kwesties in de Macedonische politiek. Verhey vertelt onder andere over de toetreding van Macedonië tot de Europese Unie. Het land is kandidaat-lid en wacht nu op het starten van de toetredingsonderhandelingen met de lidstaten. Zes of zeven jaar geleden was het land het beste jongetje van de klas onder de landen die willen toetreden tot de EU. Sinds het aantreden van de huidige regeringspartij, het centrumrechtse VMRO-DPMNE, in 2008 is het land bergafwaarts gegaan, waardoor Macedonië op dit moment ergens onderaan de lijst bungelt. Deze achteruitgang is te zien in het uithollen van de democratische waarden; het juridische en het ambtelijke apparaat zitten in de zak van de regering. Verhey is van mening dat de rapporten die geschreven worden voor de EU van een hoog blablagehalte zijn. Hij vertelt over de rol van de ambassade in het toetredingsproces. De ambassade moet bij het Nederlandse parlement verantwoorden dat Macedonië aan alle eisen van de EU voldoet om de toetredingsonderhandelingen te laten beginnen. Hij meent dat dit op dit moment niet mogelijk is. We discussiëren over de vraag of het verstrekken van de kandidaatsstatus een manier is om vooruitgang in het land te bevorderen.
Het gesprek op de ambassade is een goede introductie op het land waar we de komende dagen zullen rondreizen. Verhey toont aan de ene kant een grote bewondering voor het land en zijn natuur. Aan de andere kant is zijn visie op Macedonië in onze ogen soms wat kort door de bocht. Hij veroordeelt de Macedonische politiek en de Macedonische levenshouding. We beseffen dat we de visie krijgen van iemand die het land kent, maar die tegelijkertijd een buitenstaander is, iemand uit een milieu waar andere normen en waarden heersen dan hier.

Op de stoep van de ambassade eten we de laatste Nederlandse krentenbollen en bereiden we ons voor op ons bezoek aan Shutka, een voorstad van Skopje waar een van de grootste Roma-gemeenschappen van de wereld woont. Volgens officiële statistieken wonen er 53.000 Roma van verschillende etnische en religieuze afkomst: christelijke en islamitische Macedoniërs, Albanezen en Turken. Jouke en Alessandra bereiden ons voor op wat we straks gaan zien. We gaan niet een regulier toeristenbezoekje maken aan een voorstad, we zullen met onze groep waarschijnlijk straks aardig opvallen.

We rijden verdeeld over een aantal taxi’s naar Shutka, waar we worden afgezet in de hoofdstraat. Hier vinden we een soort markt waar vele bussen, taxi’s en andere auto’s luid toeterend doorheen rijden. We hebben een afspraak bij de ngo Umbrella. We hebben afgesproken dat we worden opgehaald ergens op de hoofdstraat, onder een grote stilstaande klok en een vlag. Omdat we nog even moeten wachten, lopen we een rondje over de markt. Iedere kraam verkoopt iets anders: huishoudartikelen, fruit, Hello Kitty-leggings, namaakparfum, synthetische kleding, zonnebrillen, gebrande cd’s en dvd’s, kinderspeelgoed. Als we elkaar terugvinden onder de grote klok bewonderen we de aankopen: petten, pannen, zonnebrillen, gekke broodjes en ander voedsel.

Latva, een medewerkster van Umbrella komt ons ophalen en leidt ons door een woonwijk naar een huis waar de organisatie een dagcentrum voor kinderen heeft. De ngo probeert kinderen uit Roma-gezinnen door middel van educatie te betrekken bij het Macedonische onderwijssysteem om ze zo te integreren in de samenleving. We betreden een ruimte gevuld met foto’s van kinderen, kleine stoeltjes, verkleedkleding en plastic speelgoed. Het vrolijke decor staat in contrast met de thema’s die vanmiddag op het programma staan. We gaan met Latva, de directrice van de organisatie, en een tolk in discussie over de diversiteit binnen de Roma-gemeenschap in Macedonië, het imago van Roma, zowel hier in Macedonië als in Nederland, en het probleem van stateloosheid.

Het doel van het gesprek is tweeledig: wij leren meer over Roma en Latva hoopt dat wij geïnspireerd raken en ons historisch onderzoek kunnen inzetten voor deze gemeenschap. Volgens Latva heeft Shutka een januskop: enerzijds is de stad een multiculturele Roma-gemeenschap. Ze benadrukt dat het geen getto is, sterker nog, hier bevindt zich de grootste markt van het land, waar mensen van heinde en verre naartoe komen, een soort Beverwijk van Macedonië. Daarnaast is er tot op zekere hoogte politieke vertegenwoordiging mogelijk, de huidige Minister van Arbeid is geboren en getogen in Shutka. Aan de andere kant is de armoede die we zien reëel en er zijn grote problemen omtrent gezondheidszorg, werkeloosheid en stateloosheid.

Na het gesprek worden we meegenomen voor een rondje door het centrum van Shutka. Via kronkelende ongeplaveide straten lopen we heuvelopwaarts. De huizen zijn heel verschillend. Sommige zijn oud, vervallen, ingezakt en beladen met afval. Anderen zijn in aanbouw. Er zijn veel verschillende kleuren. Het is opvallend dat de huizen uit allemaal kleine stukjes zijn opgebouwd, zo van: er is weer wat geld, laten we een nieuw stukje muur neerzetten. We worden vrolijk begroet door spelende kinderen en nieuwsgierige buurtbewoners, die ons verrassend vaak in het Duits aanspreken.

Ter afsluiting proeven we lokale specialiteiten, de gekke broodjes die anderen eerder al op de markt hadden gevonden. Ten slotte nemen we de bus terug naar Skopje. Onze volgende stop is het Museum of Macedonian Struggle. Een gloednieuw museum over de Macedonische strijd voor onafhankelijkheid vanaf de zeventiende eeuw tot 1991, gebouwd in het kader van Skopje 2014. Voordat we naar binnen kunnen wachten we enige tijd op de trappen voor het museum. Vanaf deze plek zijn we getuige van een vreemd fenomeen. Aan de overkant van de straat staat het eveneens spiksplinternieuwe Holocaust Memorial Centre. We aanschouwen hoe het strakke, moderne gebouw door verschillende bruidspaartjes wordt gebruikt als achtergrond voor hun trouwfoto’s – we schudden onze wijze, historische hoofden.

Eenmaal binnen ontmoeten we onze gids, een strenge jongeman. Het eerste punt van discussie is snel gevonden: we mogen geen foto’s maken. Dit gaat er bij Jouke niet in, hij probeert uit te leggen dat wij als historici (in opleiding) beeldmateriaal nodig hebben van het museum voor ons onderzoek. Tevergeefs, de gids verwijst ons door naar de Minister van Cultuur, die ons toestemming zou moeten verlenen voor fotograferen. De toon is gezet. De gids en het museum werken op onze lachspieren. Iedere ruimte die we betreden staat vol met wassen beelden van, volgens de gids, legendarische figuren uit de Macedonische geschiedenis. Hij drukt ons op het hart vooral voorzichtig te zijn in de buurt van de beelden,

‘because if you destroy it, you will have to pay’. Het museum is niet zozeer interessant vanwege zijn historische waarde, maar juist vanwege de context waarin het gebouwd is – het megalomane overheidsproject Skopje 2014. Als we weer buiten staan, bespreken we met Alessandra wat we zojuist hebben aanschouwd: de strijd over wat Macedonië is, wat het is geweest en wat het moet worden. Het is propaganda. Zij benadrukt dat wij de middelen hebben om dit te doorzien en erom te lachen, maar Macedonische kinderen van twaalf of dertien die dit museum met hun school bezoeken, kunnen dit niet.

We sluiten de dag af met een presentatie van Gijs en Machiel over Balkanschimmen, een boek van Robert Kaplan. Met uitzicht op de oudste stenen brug over de Vardar, die volgens overlevering fundamenten heeft uit de Romeinse tijd, stellen zij ons de vraag wat de fundamenten zijn van Macedonië. Tomaten, oppert iemand. Gijs en Machiel vertellen over de manier waarop Kaplan Macedonië heeft gedefinieerd als een gebied dat geografisch aan de periferie van vele conflicten heeft gelegen, maar zich tegelijkertijd steeds in het centrum van deze conflicten bevond. We beseffen ons dat er vele manieren en perspectieven zijn om naar Macedonië en haar verleden te kijken.

Na deze lange, intensieve dag drinken we biertjes aan de rivier. Later op de avond verspreiden we ons over het centrum van de stad om te eten, drinken en dansen. Sommigen laten zich verleiden door de spannende verhalen over openluchtclubs een eind verderop aan de rivier. Anderen keren terug naar het hostel. De volgende ochtend zullen we de hoofdstad van Macedonië verlaten.

Redactie reisverslag: Lotte Akkerman, Jesse Beentjes, Boris van Haastrecht, Bastiaan Schoolmann, Marieke Verweij

Bestuur Grand Tour 2014: Mark Bergsma, Wouter Breedt Bruijn, Willem Heutink, Rebel Rijper, Froukje Waterbolk, Gaby van der Wens

Begeleiders: dr. Jouke Turpijn, Alessandra Verrucci