GRAND TOUR

Een historische studiereis voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderwijs

De Grand Tour biedt studenten gevarieerd onderwijs over de reisbestemming. Tijdens wekelijkse colleges spreken interessante gastsprekers over thema’s die verbonden zijn met de bestemming. UvA-studenten kunnen 6 ECTS voor het vak halen.

Begrip

De Grand Tour is een verdiepende studiereis die de student nieuwe inzichten en perspectieven biedt. Verschillende organisaties worden bezocht en nieuwe contacten worden gelegd. Tijdens de reis worden nieuwe inzichten door middel van discussie gedeeld.

Ervaring

De Grand Tour is wetenschap in de praktijk. Deelnemers van de de reis ervaren hoe facetten uit de geschiedenis, archeologie en andere geesteswetenschappen terug te zien zijn in het dagelijks leven.

bg2-2

Wat is de Grand Tour?

De Grand Tour is een beproefd concept, dat al meer dan tweehonderd jaar in hoog aanzien staat bij de Europese academische gemeenschap. Legendarische figuren gingen met hetzelfde doel op pad: de mens leert alleen maar meer van de ‘ander’ als die ander ook daadwerkelijk wordt opgezocht. Wij claimen niet dat wij door onze reizen tot daadwerkelijk volledige kennis over de ander komen, maar één ding is zeker: de wetenschap is er niet bij gebaat andere culturen te bestuderen en andere perspectieven te bekijken vanuit de eigen studeerkamer. De verplaatsing in het perspectief van de ander is de sleutel tot onderling begrip en het verstaan van elkaar.

De Grand Tour is een succesformule doordat hij bruggen slaat tussen culturen, mensen en staten en Stichting Historische Studiereizen Grand Tour maakt dit mogelijk voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 is de stichting opgericht en verzorgt sindsdien het vak Grand Tour (6 ECTS) aan de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes studenten van de UvA. 

De Grand Tour is geen gewone studiereis die ter plekke verdieping biedt aan zijn studenten. Met een uitgebreid wekelijks college-programma bieden wij onze studenten de verdieping en inzichten die zij tijdens de twee weken op reis kunnen verfijnen. De colleges voorzien de studenten niet alleen van informatie, maar stimuleren hen ook om te reflecteren op wat zij leren en hun kennis toe te passen, zowel voor als tijdens de Grand Tour. Discussies, essays en ontmoetingen met de lokale bevolking zijn hier voorbeelden van. 

Grand Tour 2018: Wit-Rusland en Oekraïne

De Grand Tour van dit studiejaar zal gaan naar Wit-Rusland en Oekraïne. Oekraïne wordt op dit moment verscheurd door een pro-Europees en een pro-Russisch kamp. Wit-Rusland, de laatste dictatuur van Europa, valt daarentegen duidelijk onder de Russische invloedssfeer. Deze weinig bezochte gebieden vormen samen een uiterst interessante Grand Tour-bestemming. Denk hierbij aan de rijke geschiedenis waarin onder meer de wegen van Scythen, Slavische volkeren, het Kievse Rijk en de Sovjet-Unie samenkomen.

Onze reis zal ons als eerste brengen bij Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, waar de musea groots zijn en de socialistische architectuur megalomaan. Ook zullen we een bezoek brengen aan plaatsen zoals Brest en Chatyn, waar de herinneringen aan de grote oorlogen van de twintigste eeuw nog duidelijk voelbaar zijn. Dat dit land ook een interessante premoderne geschiedenis heeft zullen we ontdekken bij ons bezoek aan de indrukwekkende kastelen Njastvizj en Mir.

In Oekraïne bezoeken we onder meer het prachtige Kiev, dat de bakermat wordt genoemd van de Russische cultuur. We zullen ook de kosmopolitische stad Odessa, gelegen aan de Zwarte Zee aandoen, en, als de veiligheid het toelaat, Pripjat, de stad die ooggetuige was van de kernramp van Tsjernobyl. Naast opgravingen, musea en andere historische bezienswaardigheden gaan we ook op zoek naar de belangrijkste huidige maatschappelijke kwesties door in gesprek te gaan met NGO’s en andere organisaties.

Voordat deze mooie reis werkelijkheid zal worden zullen we ons verdiepen in de historische en culturele achtergronden van deze landen. Tijdens een uitgebreide collegereeks zullen verschillende gastsprekers hun kennis met ons delen en met ons in debat gaan. De colleges zullen deels chronologisch, deels thematisch zijn. Al met al zal de Grand Tour een prachtige mogelijkheid bieden om je kennis over dit interessante gebied te verbreden en op reis te gaan met een groep gelijkgestemden!

– Wil je ook mee? Stuur voor 24 november 2017 23:59 je motivatiebrief naar info@stichtinggrandtour.nl (onder vermelding van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, studie, studiejaar en studentnummer)!

– De kosten voor deelname aan de Grand Tour zullen 700 euro bedragen. Hierbij zijn de reiskosten, overnachtingen en excursies inbegrepen.

– De colleges voorafgaand aan de reis beginnen in het tweede semester, de week van 9 februari 2018. Elke vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur zullen we dieper ingaan op onze bestemmingen aan de hand van relevante teksten en gastsprekers, met na afloop een welverdiende borrel.

– De reis, die ongeveer twee weken zal duren, vindt plaats tijdens het derde blok van het tweede semester, in juni 2018.

– Zowel aan bachelor- als masterstudenten in de geesteswetenschappen wordt aan het einde van het semester, bij een voldoende resultaat, 6 ECTS toegekend. Let op! Deelnemers moeten minimaal 48 ECTS van een propedeuse in de geesteswetenschappen hebben behaald of ingeschreven staan bij een master in de geesteswetenschappen.

14608943_10210792084344054_6854380176097476975_o

VORIGE REIZEN

WIL JE MEEDOEN?

Door bijvoorbeeld mee te gaan op reis, een gastcollege te geven of een donatie te doen?
Dat kan! Neem contact met ons op via het onderstaande formulier. 

UvA

CONTACT

Contactgegevens

U kunt via het contactformulier hiernaast contact met ons opnemen. Indien u liever van de post gebruik maakt of contactgegevens nodig hebt vindt u hieronder meer informatie.

 

Stichting Historische Studiereizen Grand Tour
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

KVK: 41209974
Giro: NL74 INGB 0003 8207 79

© 2015 Stichting Historische Studiereizen Grand Tour.